نایلون حبابدار- حباب 10

نایلون حبابدار- حباب 20
آگوست 25, 2018

قطر حبابهای تشکیل دهنده این نوع ضربه گیر 10 میلی متر می باشد.

در انواع دو لایه و سه لایه با گرماژ 70 گرم در هر متر مربع الی 150 گرم در هر متر مربع.

طول هر رول حباب 10 برابر با 75 متر می باشد که نایلون حبابدار حباب 10 بصورت پیش فرض کارخانه با گرماژ 100 گرم بر متر مربع تولید می گردد.